Mức Spread Và Phí Qua Đêm

Phí chênh lệch mua bán là gì?

Tầm quan trọng của phí giãn nở và chênh lệch mua bán trong Forex

Trong giao dịch ngoại hối, định nghĩa của spread là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Nói cách khác, nó là sự khác biệt giữa giá bạn phải trả cho một cặp tiền tệ và giá bạn có thể bán nó. Chênh lệch mua bán là cách các nhà môi giới ngoại hối không có phí hoa hồng kiếm tiền.

Phí qua đêm là gì trong Forex?

Tiền lãi mà bạn kiếm được hoặc trả cho một giao dịch mà bạn mở qua đêm.

Khi giao dịch ngoại hối, về cơ bản bạn đang mua hoặc bán một loại tiền tệ khác, với phí mua bán sau đó trả về nhà môi giới. Đây là nơi xuất phát ý tưởng phí qua đêm, nó là khoảng phí bạn phải trả để giữ lệnh qua đêm.

Bạn Đã Sẵn Sàng Giao Dịch?

Giao Dịch Trong Vài Phút Với Quy Trình Đăng Ký Đơn Giản Của Chúng Tôi