Promotion

Bonus $50 không nạp

Thời gian để đáp ứng các Điều khoản và Điều kiện về Tiêu chí đủ điều kiện để tham gia Bonus là từ ngày 01/02/2023 cho đến ngày 30/06/2023.

Điều khoản và điều kiện dịch vụ

a. Đủ điều kiện để đăng ký Bonus này là những cá nhân có thể đồng ý với các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật áp dụng tại quốc gia cư trú của họ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, những người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp ở quốc gia họ cư trú (“trẻ vị thành niên”) không được phép tham gia Bonus.
b. Bonus dành cho những khách hàng đã mở tài khoản trong Thời gian ưu đãi, đã gửi tài liệu KYC hợp lệ theo yêu cầu của Công ty vì những tài liệu này được sửa đổi theo thời gian theo quyết định riêng của Công ty.
c. Nhân viên và người thân của họ, đối tác hoặc người giới thiệu của Rich Smart, hoặc bất kỳ ai có liên quan đến Công ty đều không được phép tham gia Bonus này.
d. Sự tham gia của ‘Bên trung gian/(các) bên liên quan’ trong Bonus đều bị cấm. Nếu ngày đăng ký và/hoặc ngày nạp tiền và/hoặc ngày giao dịch của người tham gia Bonus tương ứng với thông tin đăng ký và/hoặc thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, giao dịch từ cùng một thiết bị của người tham gia khác trong Bonus, Rich Smart có quyền coi sự phù hợp này là lý do để bị loại ngay lập tức. Đối với các mục đích của tài liệu này, thuật ngữ ‘(Các) Bên trung gian’, khi được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này, trừ khi những yêu cầu ngữ cảnh yêu khác, sẽ có nghĩa là bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có mối quan hệ với bất kỳ người tham gia nào trong Bonus, kể cả không có giới hạn.

• Người thân trong gia đình như anh, chị, em, vợ, chồng, ông bà, con cháu ruột thịt
• Cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ nào tham gia Bonus, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều trung gian, kiểm soát hoặc người trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều trung gian, được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với bất kỳ người tham gia Bonus nào, vì các mục đích của định nghĩa này, thuật ngữ ‘kiểm soát’ (bao gồm cả nghĩa tương quan, các thuật ngữ ‘được kiểm soát bởi’ và ‘dưới sự kiểm soát chung với’), khi được sử dụng đối với bất kỳ người tham gia nào Bonus, sẽ có nghĩa là quyền sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền chỉ đạo hoặc đưa ra định hướng về chính sách quản lý của người hoặc tổ chức đó, cho dù thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết hay cách khác.
• Tương tự như vậy, những người được liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Rich Smart và/hoặc với các trang web cụ thể và/hoặc các trang mạng xã hội mà Rich Smart có thể chạy theo thời gian một số bonus riêng biêt/khuyến mãi, cuộc thi và/hoặc khảo sát cụ thể, trong bối cảnh mà quyền truy cập vào Bonus được cung cấp, không được phép tham gia vào Bonus.

e. Không thể kết hợp Bonus này với bất kỳ bonus/Khuyến mãi nào khác mà Rich Smart có thể cung cấp. Nếu tài khoản giao dịch của khách hàng đã có Bonus đang tồn tại, họ sẽ không thể chọn tham gia khuyến mãi này hoặc bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng cũng chấp nhận rằng Bonous trước đó sẽ bị xóa trước khi Bonus này được áp dụng.
f. Khách hàng phải gửi yêu cầu tới bộ phận hỗ trợ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi hoặc gửi e-mail tới [email protected], kèm theo số tài khoản của họ với Mã Bonus “RS50NDB”, trong chủ đề trò chuyện hoặc e-mail để nhận tiền thưởng vào tài khoản. Bằng cách gửi yêu cầu, khách hàng đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Bonus này.
g. Khuyến mãi tiền thưởng này CHỈ áp dụng cho khách hàng từ khu vực Việt Nam.

Điều kiện thưởng

a. Bonus có trị giá 50 đô la sẽ được ghi có vào tài khoản cụ thể do khách hàng cung cấp.
b. Lợi nhuận giao dịch kiếm được từ bonus không được rút hoặc chuyển (tài khoản giao dịch MT4 sang Tài khoản giao dịch MT4) cho đến khi đạt được lot mục tiêu. Tiền và số dư sẽ bị xóa khỏi tài khoản sau khi khách hàng Rút tiền lãi.
c. Khách hàng được phép rút tiền lãi với số tiền lãi có thể rút tối đa là $50 khi đạt được lô mục tiêu là 3 lot trong vòng 30 ngày. Lot mục tiêu sẽ CHỈ được tính nếu kích thước lot trên mỗi giao dịch bằng hoặc thấp hơn 0,1 lot và công cụ là Cặp tiền tệ và Kim loại.
d. Đòn bẩy tối đa cho phép đối với Bonus này là năm trăm (500).
e. Thời gian giữ lệnh lớn hơn 120s ( thời gian giữa lúc vào lệnh và đóng lệnh)
f. Bonus dành cho tất cả các Loại tài khoản.
g. Bonus được giới hạn cho một (1) tài khoản cho mỗi Khách hàng, bất kể số lượng tài khoản mà Khách hàng nắm giữ. Chỉ được nhận một (1) lần bonus trong thời gian khuyến mãi.
h. Khách hàng tham gia vào các chương trình Copy Trade không đủ điều kiện để tham gia bonus này.
i. Nhà môi giới giới thiệu (IB) sẽ không nhận được hoa hồng của chi nhánh từ những lệnh giao dịch kiếm được từ bonus.

Điều khoản chung

a. Cần lưu ý rằng có thể mất tới 24 giờ trước khi bất kỳ Khoản tiền bonus nào được thêm vào tài khoản của Khách hàng Đủ điều kiện.
b. Rich Smart bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của mình, từ chối sự tham gia của bất kỳ khách hàng nào và/hoặc ngừng Phần thưởng này cho bất kỳ khách hàng nào của mình mà không cần phải giải thích lý do. Những khách hàng như vậy sẽ được thông báo qua email.
c. Rich Smart bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt Phần thưởng này theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Thông báo về bất kỳ thay đổi nào sẽ được gửi qua email cho khách hàng. Cần lưu ý rằng việc tham gia Bonus này cấu thành sự chấp nhận và đồng ý tuân theo bất kỳ thay đổi, sửa đổi và/hoặc thay đổi nào như vậy.
d. Bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào, theo quyết định riêng của Công ty, về bất kỳ hình thức chênh lệch giá nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận không có rủi ro), lạm dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu hoạt động giao dịch của người tham gia cho thấy rằng người tham gia chỉ nhằm mục đích thu lợi tài chính từ tiền thưởng giao dịch mà không thực sự quan tâm đến giao dịch trên thị trường và/hoặc chấp nhận rủi ro thị trường), gian lận, thao túng, chênh lệch hoàn lại tiền liên quan đến tiền thưởng giao dịch hoặc bất kỳ hình thức hoạt động lừa đảo hoặc lừa đảo nào khác sẽ vô hiệu hóa tất cả các khoản thưởng giao dịch đã được ghi có trước đó của Tài khoản giao dịch của Khách hàng với Rich Smart và/hoặc bất kỳ và tất cả các giao dịch được thực hiện và/hoặc lãi hoặc lỗ thu được trong đó. Trong những trường hợp này, Rich Smart có toàn quyền quyết định đóng/đình chỉ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) tất cả (các) Tài khoản giao dịch của Khách hàng đó với Rich Smart, hủy bỏ tất cả các lệnh và hủy bỏ tất cả lợi nhuận của người tham gia đó. Trong những trường hợp này, Rich Smart sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào của việc hủy thưởng giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng (các) lệnh do Stop Out. Bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào từ khách hàng của bất kỳ Đối tác/IB nào sẽ dẫn đến việc hủy bỏ/chấm dứt hợp tác với Đối tác/IB.
e. Bằng cách tham gia những bonus khuyến mại của Rich Smart, Khách hàng thừa nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc theo Điều khoản và điều kiện tiền thưởng tuân theo Điều khoản sử dụng, Tiết lộ rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro: Vui lòng lưu ý rằng Giao dịch forex trong thị trường ngoại hối, CFD và Chứng khoán ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ rủi ro trước khi quyết định giao dịch. Giao dịch CFD và ngoại hối ký quỹ liên quan đến rủi ro mất nhiều hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu và các nhà đầu tư CFD không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với tài sản cơ bản. Có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn, do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp từ một cố vấn tài chính độc lập trước khi giao dịch trên hoặc thông qua các nền tảng của chúng tôi. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ Tiết lộ Rủi ro của chúng tôi, có sẵn trên trang web của Rich Smart.