Đòn Bẩy Và Ký Quỹ

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là số tiền mà một nhà giao dịch cần phải đặt trước để mở một giao dịch. Giao dịch ngoại hối dựa vào ký quỹ cho phép nhà giao dịch gia tăng quy mô vị thế giao dịch của họ. Ký quỹ cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế giao dịch có đòn bảy, giúp họ tham gia nhiều hơn vào thị trường với mức vốn ban đầu nhỏ.

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy trong Forex là tỉ lệ tiền quỹ của nhà giao dịch so với lượng tiền của nhà môi giới. Nói cách khác, đòn bảy là vốn đi vay để tăng lợi nhuận tiềm năng. Giao dịch với đòn bẩy trong Forex thường vượt quá mức vốn đầu tư nhiều lần.

Bạn Đã Sẵn Sàng Giao Dịch?

Giao dịch trong vài phút với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi

Experience the
NEW
Richsmart website
here