Tài Khoản Đầu Tư

NẮM VỮNG NHỮNG LỢI THẾ CỦA GIAO DỊCH

Tiếp cận thị trường tài chính lớn nhất thế giới

Rich Smart cam kết mang đến cho khách hàng môi trường giao dịch tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi cung cấp các loại tài khoản giao dịch khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch khác nhau. Bất kể chiến lược giao dich của bạn như thế nào, mức ký quỹ và rủi ro tiềm ẩn là như nhau từ quy mô giao dịch nhỏ đến lớn, và luôn có một tài khoản giao dịch cho bạn.

CHỌN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH PHÙ HỢP NHẤT CHO BẠN

Các loại tài khoản đa dạng

Tài khoản ECN

Tài khoản Chuẩn

* Người đăng ký Zero Commission chỉ cho một số chứng khoán được chọn, Forex-Majors, Forex, Metal và Energy.
** Miễn phí qua đêm được áp dụng với Điều khoản và Điều kiện.