Bảo hiểm tiền của khách hàng

Loại bảo hiểm

Mỗi khách hàng cá nhân bán lẻ của chúng tôi đều được bảo hiểm Lên đến 1.000.000 đô la Mỹ *

GNY Prime đã thay mặt khách hàng của chúng tôi thực hiện Bảo hiểm tiền cho khách hàng (CMI) với tư cách là một nhà môi giới với danh tiếng trên toàn thế giới. Lý do là để cung cấp bảo mật hơn để bạn có thể tập trung buôn bán yên ổn.

Tất cả các khách hàng bán lẻ của chúng tôi ngay lập tức được bảo hiểm Bảo hiểm Tiền cho Khách hàng của chúng tôi (* Chính sách CMI cung cấp sự bảo vệ cho số dư tài khoản bán lẻ trên 20.000 đô la Mỹ).

Chính sách của chúng tôi được bảo lãnh bởi Lloyds of London, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng bạn được cung cấp bởi một nhà cung cấp đáng tin cậy.

Các nhà giao dịch không bị tính thêm phí cho Bảo hiểm Tiền của Khách hàng.

Giao dịch với một nhà môi giới từng đoạt giải thưởng mang lại cho khách hàng của chúng tôi sự an tâm.

Ý nghĩa của bảo hiểm tiền của khách hàng là gì?
Bảo hiểm Tiền của Khách hàng có sẵn trong trường hợp xảy ra sự cố, giống như bất kỳ loại bảo hiểm nào khác. Ví dụ: nếu công ty của chúng tôi tuyên bố phá sản và thiếu hụt quỹ khách hàng riêng biệt, bảo hiểm sẽ bao gồm bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào lên đến 1.000.000 đô la cho mỗi khách hàng.
Những gì không được Bảo hiểm Tiền của Khách hàng chi trả?
CMI được đưa ra để đề phòng một “trường hợp xấu nhất”, chẳng hạn như công ty của chúng tôi bị tuyên bố vỡ nợ bất ngờ. Bảo hiểm này không thể được sử dụng để bồi thường cho những tổn thất hợp pháp phát sinh trong các hoạt động giao dịch bình thường.
Trách nhiệm của bạn là gì?
Không! Bạn có thể tiếp tục giao dịch như bình thường vì Bảo hiểm tiền của khách hàng đã được bảo đảm thay mặt cho tất cả các nhà giao dịch bán lẻ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong trường hợp bất thường về sự gián đoạn kinh doanh đáng kể.