ข่าว

บทวิจารณ์และการวิเคราะห์ตลาดนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Rich Smart Finance โดยบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มุมมองใดๆ ที่แสดงออกมาไม่ถือเป็นคำแนะนำส่วนบุคคลหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขาย เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่นๆ หรืออ้างอิงตามเช่นนั้น ดังนั้นคุณควรขอคำแนะนำอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน และด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นการสื่อสารทางการตลาด แม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกจำกัดเป็นพิเศษไม่ให้จัดการก่อนคำแนะนำของเรา แต่เราไม่แสวงหาประโยชน์จากคำแนะนำก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาและดำเนินการจัดการองค์กรและการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการสร้างหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา ข้อมูลตลาดได้มาจากแหล่งข้อมูลอิสระที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการใช้งานโดยผู้รับ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำข้อมูลนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

พร้อมจะเทรดแล้วใช่ไหม?

เทรดในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ ของเรา